"Regal Reign" Gold Sequin Kimono
"Regal Reign" Gold Sequin Kimono
"Regal Reign" Gold Sequin Kimono
"Regal Reign" Gold Sequin Kimono
"Regal Reign" Gold Sequin Kimono

Ragdolls Couture

"Regal Reign" Gold Sequin Kimono


Features a white gold light weight disco ball shine kimono . Perfect for the summertime.